Sådan behandler vi personlige oplysninger

Vi sætter en ære i gennemsigtighed
Som almindelig bruger af internettet kan det være vanskeligt at gennemskue hvilke oplysninger, der bliver registreret om en og til hvilket formål. Vi vil gerne hjælpe med at gøre vores registreringer om dig, så gennemsigtige som muligt. Derfor kan du her læse om VICA Danmarks politik for registrering af personoplysningerne, som du afgiver, når du besøger vica.dk, tilmelder dig vores nyhedstjenester, herunder nyhedsbrev og SMS-tjenester samt benytter vores bookingsystem eller bestiller vores katalog.

01

Dataansvarlig

VICA Danmark er dataansvarlig for opbevaring og behandling af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle og anvende, eksempelvis når du vælger at benytte vores bookingsystem, bestiller et katalog eller tilmelder dig vores nyhedsbrev. I alle tilfælde bliver du bedt om særskilt samtykke. 

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@vica.dk.

02

Vi behandler følgende oplysninger om dig

Kontaktoplysninger

 • Navn og adresse
 • Telefonnummer (til brug til serviceopkald og sms-markedsføring)
 • E-mailadresse

Oplysninger om købsinteresse

 • Om du er interesseret i et VICA Danmark produkt
 • Hvilken produkttype du er i interesseret i

Andre oplysninger

 • Foretrukne butik/showroom
 • Uploadede billeder til løsningsudarbejdelse
 • Booking-informationer
 • Køn
03

Formål med behandling og retsgrundlag

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, eksempelvis om hvilken browser du bruger, din IP adresse, herunder din netværkslokation og informationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles bl.a. ved brug af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik. Endelig indsamler vi dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores nyhedstjenester, benytter vores bookingsystem eller bestiller vores katalog.

Formålet er at

 • Udarbejde statistik til måling af brugeradfærd og optimering af indhold med henblik på at gøre brugeroplevelsen så relevant og værdifuld som muligt for dig. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Give en mere personlig og målrettet oplevelse herunder anbefalinger til relevante produkter og services. 
 • Vise relevant og værdifuldt markedsføring af vores produkter overfor dig via eksempelvis Facebook og Google samt egne platforme.
 • Forbedre sikkerheden på hjemmesiden

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke i de tilfælde, hvor du aktivt vælger, at dine personoplysninger behandles til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a; 
 • For at opfylde en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b;
 • For at overholde en retlig forpligtelse, vi er pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c; og
 • For at forfølge en legitim interesse, hvis en sådan interesse vurderes ikke at overstige din interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. En sådan interesse er eksempelvis at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit kundeforhold eller ved ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker.
04

Legitime interesser, der forfølges ved behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en afvejning af vores legitime interesser i at foretage markedsføring, forbedre hjemmesiden, sikkerheden og forhindre svig og dine interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesser. Ønsker du flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget, kan du kontakte os på den adresse, der står under pkt. 1.

05

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med dine køb kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Dermed kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, eksempelvis levering, reparationer, kredittjek og betalingsservice.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af os og til vores formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler, og vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til lovgivningens krav. 

Vores hjemmeside kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som eksempelvis Facebook. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

06

Dine rettigheder

6.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder 
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal
vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 1.

6.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 

6.3 Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. 

6.4 Ret til sletning af personoplysninger 
I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

6.5 Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 

6.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Indsigelse 
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der eventuelt foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, som nævnt i pkt. 4.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger.

6.9 Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

07

Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden. 

book_online Book møde